HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Izvješće o pritužbama na neetično postupanje službenih osoba UVNS-a za 2014. godinu

Tijekom 2014. godine nije podnesena niti jedna pritužba na neetično postupanje službenih osoba Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, o čemu je, sukladno članku 26. Etičkog kodeksa državnih službenika („Narodne novine“, broj: 40/11 i 13/12), obaviješteno Ministarstvo uprave, kao tijelo nadležno za pripremu skupnog izvješća o zaprimljenim pritužbama za nepoštivanje Etičkog kodeksa u državnim tijelima.

Ispiši stranicu