HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Izvješće o podnesenim pritužbama vezanim uz zaštitu dostojanstva u UVNS-u za 2014.

U 2014. godini u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost nije zaprimljena niti jedna pritužba vezana uz zaštitu dostojanstva, o čemu je, sukladno članku 84. stavku 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj: 104/13), podneseno izvješće Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kao tijelu nadležnom za pripremu objedinjenog izvješća o stanju na području zaštite dostojanstva u državnim tijelima.
 

Ispiši stranicu