HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Godišnje izvješće o radu Vijeća i Koordinacije u 2023.

Zaključkom Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje, KLASA:022-03/24-07/130, URBROJ:50301-29/09-24-2, od 15. travnja 2024. prihvaćeno je Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost za 2023. godinu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost aktom, KLASA:200-01/24-02/01, URBROJ:50439-04/42-24-11, od 5. travnja 2024.

Ispiši stranicu