HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Godišnje izvješće o radu Vijeća i Koordinacije u 2021.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-07/90, URBROJ: 50301-29/23-22-3 od 31. ožujka 2022., prihvaća se Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost za 2021. godinu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, aktom KLASA: 023-01/22-01/01, URBROJ: 50439-04/83-22-11 od 14. ožujka 2022. godine. 

Ispiši stranicu