HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST I OPERATIVNO-TEHNIČKE KOORDINACIJE ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST ZA 2019. GODINU


Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-07/124, URBROJ: 50301-29/23-20-2 od 28. svibnja 2020., prihvaća se Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost za 2019. godinu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, aktom KLASA: 023-01/20-01/02, URBROJ: 50439-00-03/37-20-20 od 11. svibnja 2020. godine.

Ispiši stranicu