HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

6S Ekspertni radni sastanak i radionica u RACVIAC Formatu o standardima sigurnosti poslovne suradnje

Inicijativa 6S (six states initiative) pokrenuta je pod pokroviteljstvom procesa Brdo-Brijuni 2013. godine u suradnji NSA (National Security Authority) tijela Republike Hrvatske i Republike Slovenije, fokusirajući se na jačanje sigurnosne suradnje i podizanje razine informacijske sigurnosti u regiji. Inicijativa okuplja direktore NSA tijela Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije[1], Srbije te Hrvatske i Slovenije u svojstvu mentora. 
 
U sklopu 6S inicijative, svake godine održava se konferencija na razini direktora NSA tijela 6S država članica te prema godišnjem planu i niz ekspertnih aktivnosti na kojima u svojstvu moderatora i predavača sudjeluju predstavnici hrvatskog i slovenskog NSA tijela. Teme koje su do sada organizirane bile su na temu sigurnosnih provjera i akreditacija informacijskih sustava. Održano je više skupova pod pokroviteljstvom TAIEX programa EK, u Sarajevu i Skoplju, na temu uloge NSA tijela u području kibernetičke sigurnosti, na temu fizičke sigurnosti i na temu nacionalne organizacije i rješavanja kibernetičkih incidenata.
 
Ove je godine Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost kao NSA tijelo RH, bio domaćin 6S ekspertnom radnom sastanku (6S Expert Working Group – EWG) na temu standarda sigurnosti poslovne suradnje. 3. i 5. svibnja 2017. održan je 6S EWG te 4. svibnja 2017. „Radionica o standardima sigurnosti poslovne suradnje u formatu RACVIAC-a“ (Workshop in RACVIAC Format on Industrial Security) u suorganizaciji Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i RACVIAC-a, Centra za sigurnosnu suradnju.
 
Aktivnosti su fokusirane na pitanja specifična različitim ekonomskim sektorima u okvirima standarda sigurnosti poslovne suradnje, kao dijela sigurnosne politike državnog sektora, poput obrambenog ili IT sektora. Radionicom su obuhvaćena i pitanja kibernetičke sigurnosti u okvirima područja informacijske sigurnosti koje regulira standarde sigurnosti poslovne suradnje.
 
Sastanak je prvi dan, 3. svibnja 2017., započeo predstavljanjem stanja u poslovnoj sigurnosti u 6S državama članicama, nakon čega je slijedila rasprava o konceptima certifikata poslovne sigurnosti vezanim uz provjeru osoblja pravne osobe (odabir, obrazloženje), sposobnost pohrane i akreditaciju CIS-a.

RACVIAC radionica, drugi dan 4. svibnja 2017., nastavila je s istim temama o stanju standarda sigurnosti poslovne suradnje i s time povezanim pitanjima kibernetičke sigurnosti, a sudjelovali su predstavnici svih 6S država zajedno s predstavnicima GSC-a EU, RACVIAC-a, RCC-a te Albanije, Rumunjske i Turske. Radionica RACVIAC-a obuhvaćala je i prezentaciju odabranih hrvatskih certificiranih tvrtki: Ericsson Nikola Tesla, Microsoft, King ICT, Insig2, Diverto i Infigo uz predstavnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva gdje su prezentirane teme obuhvatile široko područje, od sigurnosnih aspekata i e-usluga u državnom sektoru, pouzdanih oblakovnih platformi, integracija sustava, digitalne forenzike i edukacije, penetracijskog testiranja, koncepta sigurnosti u okviru razvoja proizvoda u raznim poslovnim i industrijskim sustavima (security by design) te prijetnji iz okruženja u različitim poslovnim/industrijskim sektorima.
 
Trećeg je dana, 5. svibnja 2017., održan 6S EWG uz sudjelovanje predstavnice Vijeća EU (Council of EU, GSC, Safety and Security, Information Security Unit). Temama su trećeg dana predstavnici Hrvatske, Slovenije i EU-a detaljnije prezentirali pristup standardima sigurnosti poslovne suradnje.
 
Više na http://www.racviac.org/news/index.html 
 
 
[1] Turska priznaje Makedoniju pod njezinim Ustavnim imenom

Ispiši stranicu