Mjere tajnog prikupljanja podataka

 Mjere tajnog prikupljanja su način prikupljanja podataka kojim se na zakonom propisan način privremeno ograničavaju neka ustavna i ljudska prava i temeljne slobode građana RH. Sukladno čl. 33. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije ovlaštene su primjenjivati slijedeće mjere tajnog prikupljanja podataka:
1. tajni nadzor sadržaja komunikacija,
2. tajni nadzor podataka o telekomunikacijskom prometu,
3. tajni nadzor lokacije korisnika,
4. tajni nadzor međunarodnih telekomunikacijskih veza,
5. tajni nadzor nad poštanskim i drugim pošiljkama,
6. tajni nadzor i tehničko snimanje unutrašnjosti objekata, zatvorenih prostora i predmeta,
7. tajno praćenje i motrenje uz svjetlosno snimanje osoba u otvorenom prostoru i na javnim mjestima,
8. tajno praćenje i motrenje uz zvučno snimanje sadržaja komunikacija osoba u otvorenom prostoru i na javnim mjestima,
9. tajni otkup dokumenata i predmeta.